Vetëkontrolli

Kontrollojuni vetë, ashtuqë, pjesë e rëndësishme në zbulimin e hershëm të ndryshimeve që mund të thotë diagnostifikim i hershëm i kancerit. Këtu bien vetëkontroll të gjinjve, testitet dhe lythët, të cilët bëhen në periudhë të caktuar kohore në kushte shtëpiake.

Gjiri

Çdo grua një herë në muaj duhet të bëjë vetëkontroll të gjinjve. Për vetëkontroll të suksesshme të gjinjve nevojiten dy faktorë: koha e drejt dhe teknika e drejt. Koha më e mirë kur duhet të bëni vetëkontroll është dy ditë pas përfundimit të gjakderdhjes menstruale, nëse keni cikël të rregullt menstrual, nëse merrni tableta kontraceptive me tabletën e parë nga kutia  e re, derisa gratë në menopauzë, kontrollin duhet ta bëjnë çdo muaj në datën e njëjtë. Nëse ndjeni ndryshime, mos e analizoni vetë, menjëherë paraqituni te mjeku dhe lejoni që ai t’i bëjë analizat e nevojshme. Praktikoni vetëkontrollin rregullisht pas moshës 20 vjeçare. Qëllimi i vetëkontrollit është ballafaqimi në kohë me ndryshimet, por edhe vetëdija për nevojë nga kontrollet e rregullta profesionale.

Testitet

Si çdo grua që medoemos duhet të bëjë vetëkontroll të gjinjve në një periudhë të caktuar kohore, e njëjta vlen edhe për popullatën mashkullore. Më shpesh pas çdo dushi çdo mashkull duhet të bëjë kontroll të testiteve. Nëse vëren asimetri në madhësinë e testitit ose gjatë prekjes së ndonjë nyje të caktuar, d.m.th. fortësi në vetë testitin, menjëherë duhet të paraqitet te mjeku. Po ashtu, këto ndryshime mund të zbulohen edhe nga partnerja gjatë marrëdhënies seksuale. Sëmundja më shpesh paraqitet me rritje pa dhimbje të testitit, ndërsa më rrallë testiti i sëmurë mund të jetë edhe me madhësi normale. Çdo ndryshim i testitit do të duhej të kontrollohet nga ana e urologut, i cili duhet të bëjë kontrolle plotësuese. Mbi 95 për qind, tumoret e testiteve janë me karakteristika malinje dhe shpesh e përfshijnë popullatën e re mashkullore deri në moshën 40 vjeçare nga jeta.  

Lythët

Shenja e parë e melanomës është ndryshimi në madhësi, ngjyra ose forma e lythit ekzistues. Melanoma mund të paraqitet edhe si “shenjë” e re, që zakonisht duket si e pazakonshme, e zezë dhe me pamje të neveritshme. Që të mbani mend se kujt duhet t’i kushtoni vëmendje përkujtohuni në 4 shkronjat nga abetarja “ABCD”:

*Asymmetry (asiemtri) – njëra gjysmë e lythit është e ndryshme nga tjetra.

*Border (skaji) – skajet e lythit janë të ngrëna, të turbullta ose të parregullta, ndërsa pigmenti zgjerohet drejt lëkurës në rrethinë.

*Color (ngjyra) – ngjyra nuk është e njëjtë, mund të shihen nuanca të ngjyrës së zezë, kafe dhe roze.

*Diameter (diametri) – ndryshim në madhësinë e lythit ekzistues. Melanomat zakonisht janë më të mëdha nga goma e lapsit (më të mëdha se 5mm).

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

Language