Our team of professionals will enable the safest and most effective treatment in the fight against cancer. Let us be your support and create a new world of hope, faith and love for a life together.

 

TREATMENT

LIFE WITH CANCER

DIAGNOSIS

APPOINTMENT ONLINE

 

THE TEAM
“Acibadem Sistina” Hospital has a highly professional team of experts with years of experience in all areas of medicine. The top medical equipment provides additional security and confidence to our patients, whose number increases every day.

Read more

За рано дијагностицирање на малигните заболувања од особена важност се превентивните прегледи. За одредени карциноми нема скрининг. Дел од карциномите, кои се и најчести, можат да се откријат со редовни превентивни прегледи.

Таму каде што има превентивни прегледи, како карцином на дојка, на грло на матка, дебело црево, простата и малигнен меланом, може во значителен процент да се намали смртноста бидејќи се овозможува рано откривање на болеста.
Превентивните прегледи се состојат од едноставни тестови за здравата популација, која нема симптоми. На пример, карциномот на дојката може лесно да се дијагностицира доколку редовно правите ехо на дојки и мамографија. Секоја жена на возраст над 40 години треба еднаш на две години да направи мамографија, а на возраст од 50 години овој скрининг треба да се спроведува кај секоја жена еднаш годишно. Кај помладите, пак, над 20 години се препорачуваат редовни ехо прегледи на дојка.
Карциномот на грлото на матката може да се дијагностицира преку ПАП тест. Целта на превентивните гинеколошки прегледи е откривање на промените на грлото на матката пред да се развие малигната болест. Што порано се дијагностицира, шансите за излекување се поголеми. Во почетниот стадиум болеста најчесто нема никакви симптоми. Се препорачува еднаш годишно секоја жена да направи гинеколошки преглед кој вклучува ехо и ПАП тест.
Многу е важно да ги почитувате советите на докторите и во зависност од вашата возраст да правите редовни скрининг тестови. На пример, еден од најважните превентивни прегледи што треба да бидат направени кај секој маж е прегледот на простатата. Карциномот на простата, како и дебелото црево, е поврзан со возраста и најчесто се јавува кај мажи над 50-годишна возраст. Скринингот на простата вклучува одредување на PSA тумор маркер, ректален преглед и ехо еднаш годишно. Скринингот за карцином на дебелото црево е многу важен за мажи и жени над 50 години. Овој скрининг вклучува тест за фекално крвавење и колоноскопија.

 

NEWS & EVENTS

3 Tesla MRI will bring a new era in diagnostics, Dr. Dusko Mihajloski

Investing in the most modern device for magnetic resonance 3 Tesla is a further confirmation of Acibadem Sistina’s commitment to be a leader in the… Read More

MRI 3 Tesla - New era in diagnostics

3 Tesla MRI is the most sophisticated magnetic resonance imaging device, available for…

Radiosurgery with the revolutionary TRILOGY only in Acibadem Sistina Hospital

Radiosurgery is a type of radiation therapy used to treat tumors, usually brain tumors,…

TESTIMONIALS

The humanity is a trademark for Acibadem Sistina

source: Hello Magazin Adored, admired and loved by everyone. When you personally meet her you will instantly realize why. She simply enchants you… Read More

Language