Our team of professionals will enable the safest and most effective treatment in the fight against cancer. Let us be your support and create a new world of hope, faith and love for a life together.

 

TREATMENT

LIFE WITH CANCER

DIAGNOSIS

APPOINTMENT ONLINE

 

THE TEAM
“Acibadem Sistina” Hospital has a highly professional team of experts with years of experience in all areas of medicine. The top medical equipment provides additional security and confidence to our patients, whose number increases every day.

Read more

Канцер е општо име за група од 100 заболувања. Заедничко за овие болести е тоа што почнуваат со неконтролирано растење на абнормални клетки кои може да ги нападнат другите ткива и органи.

Канцерот е разорно заболување чиј број на заболени постепено се зголемува во целиот свет. Алармантно зголемениот број на дијагностицирани пациенти со канцер е индикација за тоа колку е важен и раширен овој здравствен проблем. Меѓутоа, иако се разликува според потеклото, канцерот е заболување кое може да се излекува доколку навремено се дијагностицира.

Како се создава канцерот?

Нашиот организам е составен од трилиони клетки кои се основните структурни и функционални единици кај сите живи организми. За телото на човекот да остане здраво, секојдневно се размножуваат нови и здрави клетки, а старите и нефункционални изумираат. Но, понекогаш овој сложен процес не се одвива според законите на природата. Во еден момент старите клетки наместо да изумрат, продолжуваат да растат и да се размножуваат неконтролирано. Разликата кај нормалните и абнормалните клетки е во оштетувањето на ДНК. Кај нормалните клетки доколку се појави овој проблем клетката умира, додека кај абнормалните клетките и покрај тоа што се нефункционални и оштетени тие продолжуваат да растат. Новите, абнормални клетки формираат канцерогена маса која се нарекува тумор. 
Клетките од овие тумори се размножуваат многу брзо и може да се прошират и да ги зафатат ткивата и органите кои се во близина. Некои луѓе може да го наследат канцерот. Но во поголем број случаи оштетувањата на ДНК во клетките и процесот на создавање канцер најчесто е последица на надворешни фактори. Како на пример, изложување на сонце, пушењето. Но сѐ уште не е сосема јасно зошто настанува канцерот.

Како се шири канцерот?

Клетките на ракот може да се прошират во други делови од телото преку крвта и лимфниот систем. Тука почнуваат да создаваат нови тумори, кои со текот на времето го заменуваат здравото ткиво. Процесот на ширење канцерогени клетки се нарекува метастаза. Без разлика каде е проширен канцерот тој секогаш се именува според местото каде се појавил првпат. На пример, карциномот кој се појавил на дојка, а метастазирал во црниот дроб се вика метастатски карцином на дојка, а не карцином на црн дроб.
Иако имаат едно име, карциномите во различни делови на телото имаат различни карактеристики. На пример, карциномот на простата и карциномот на дебелото црево се различни болести. Поради тоа, за секој карцином се спроведува различна терапија.

Но, не сите тумори се канцерогени! Постојат два вида: бенигни и малигни.

Што се бенигни тумори?

Бенигните тумори не се канцерогени и со хируршка интервенција може да се отстранат и никогаш да не се повторат. Тие можат да направат проблем ако почнат да растат и со својата големина да направат притисок врз здрави органи и ткива. Не можат да се рашират врз здрави делови од органите или да метастазираат. Овие тумори речиси никогаш не се опасни по живот.

Фактори на ризик

Главните фактори на ризик се: мутирани гени, хормони, одредени вируси и бактерии, еколошките и биолошките карактеристики или нездрави животни навики. Ризикот од настанување може да се намали доколку се променат некои навики во животниот стил како што се пушењето цигари, стрес, спортување, здрав начин на живот и исхрана.

NEWS & EVENTS

3 Tesla MRI will bring a new era in diagnostics, Dr. Dusko Mihajloski

Investing in the most modern device for magnetic resonance 3 Tesla is a further confirmation of Acibadem Sistina’s commitment to be a leader in the… Read More

MRI 3 Tesla - New era in diagnostics

3 Tesla MRI is the most sophisticated magnetic resonance imaging device, available for…

Radiosurgery with the revolutionary TRILOGY only in Acibadem Sistina Hospital

Radiosurgery is a type of radiation therapy used to treat tumors, usually brain tumors,…

TESTIMONIALS

The humanity is a trademark for Acibadem Sistina

source: Hello Magazin Adored, admired and loved by everyone. When you personally meet her you will instantly realize why. She simply enchants you… Read More

Language