Најнова генерација цитостатици достапни во „Аџибадем Систина“

Во Клиничката болница „Аџибадем Систина“ достапна е последната генерација цитостатици кои даваат најдобри резултати во третманот на канцер. Терапијата со цитостатици пациентите ја добиваат во дневната болница, која располага со 11 посебни боксови опремени да обезбедат максимална интимност и комфор.

Зошто најновата генерација цитостатици ветува успех во лекувањето?

Благодарение на напредокот на медицината, лековите кои се применуваат во третманот на канцер низ годините го менуваат составот со цел да бидат што поефикасни. Предноста на последната генерација цитостатици е во тоа што имаат максимално дејство врз уништувањето на клетките, а се со помали несакани ефекти врз здравјето на пациентот.

Индивидуален план за терапија со цитостатици

Болните се лекуваат со најсовремена онколошка терапија која се креира индивидуално, според направените молекуларни анализи во Лабораторијата за хистопатологија. Пациентите можат да ги направат сите потребни иследувања во еден ден. Резултатите ги разгледуваат лекари од разни специјалности, што е дел од мултидисциплинарниот пристап во третманот на пациентите во болницата.

Пациентите може да примаат терапија во домашни услови

Новина на Одделот за онкологија во „Аџибадем Систина" е можноста пациентите што имаат потреба од повеќедневна непрекината хемотерапија, да ја спроведат во домашни услови, со користење пумпа за хемотерапија која пациентите ја носат под облеката, и можат непречено да функционираат. Пациентите таа можност ја имаат за првпат во Македонија.

НОВОСТИ И НАСТАНИ

Д-р Душко Михајлоски: Магнетната резонанца 3 Tesla ќе донесе нова ера во дијагностиката

Инвестирањето во најсовремениот апарат за магнетна резонанца 3 Tesla е уште една потврда за определбата на „Аџибадем Систина“ да биде лидер во… Read More

MRI 3 Tesla - Нова ера во дијагностиката

MRI 3 Tesla претставува најсовремен апарат за магнетна резонанца, кој за првпат во…

Радиохирургија на револуционерниот TRILOGY единствено во „Аџибадем Систина“

Радиохирургијата е тип на зрачна терапија со која се третираат тумори, најчесто во…

СВЕДОШТВА

Човечноста е заштитен знак за „Аџибадем Систина“

Извор: Hello Magazin Сите ја обожаваат, ѝ се восхитуваат и ја сакаат. Но, кога лично ќе ја запознаете веднаш сфаќате и зошто. Едноставно ве маѓепсува… Read More

Language