Ekipi ynë profesional do t’ju mundësojë trajtim më të sigurt dhe më efikas në luftën kundër kancerit. Na lejoni të jemi mbështetja juaj dhe sëbashku të krijojmë një botë të re të shpresës, besimit dhe dashurisë ndaj jetës.

 

TË JETUARIT ME KANCER

REZERVIM ONLINE

 

EKIPI 
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’posedon një ekip shumë profesional me përvojë të gjërë në të gjitha fushat e mjekësisë. Përvoja shumë vjeçare shoqëruar me pajisjet më të larta mjekësore, jep siguri dhe besim tek pacientët, numri i të cilëve rritet çdo ditë.

Lexo më tepër

Informacion rreth doktorit

Edukimi

2005 Histerektomia radikale abdominale dhe histerektomia radikale laparoskopike tek CK .
Weimar, Gjermani, tek Prof. Hoeckel dhe Prof. Schneider, 2000 Docent - Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Sv. Kiril i Metodij“ – Shkup, Rep. Maqedonisë 1999 Doktor shkencash - Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Sv. Kiril i Metodij“ – Shkup, Rep. Maqedonisë 1998 laparaskopi colposuspension
Kopenhag, Danimark, tek Prof. Mouritsen, 1998 Kirurgji minimale invazive të urogjinekologjisë (TVT, TOT , sacrospinous suspension - vault prolaps të vaginës),
Klinika Universitare në Shverin, Gjermani, tek Prof. Petri, 1996 Kirurgji radikale abdominale tek CK
Klinika Universitare në Lajden, Holand tek Prof. Trimbos 1994 Ehosonografi në urogjinekolgji dhe derivacione urologjike tek cistitet interstitijale të avancuara
Klinika Universitare urologjike, në Mastriht, Holand, - Prof. Jangnekt, 1993 Edukim në histerektominë radikale abdominal të kancerit të qafës së mitrës (CK);
Spitali Universitar “Pittie Salpetrierre”, Paris 1992 TVT, TOT, kolposuspension laparoskopik dhe histerektomi laparaskopike
Spitali Universitar Oulu, Finland 1989 Specialist i gjinekologjisë dhe obstetrikës Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Sv. Kiril i Metodij“ – Shkup, Rep. Maqedonisë 1981 Fakulteti i Mjekësisë- Shkup
Universiteti „Sv. Kiril i Metodij“ – Shkup, Rep. Maqedonisë

Eksperienca Profesionale

2010 – tani Spitali klinik „Acibadem Sistina“
Reparti i gjinekologjisë dhe obstetrikës 2001 – 2010 Spitali special për gjinekologji dhe obstetrikë „Mala Bogorodica “ - Shkup
Kryeshef i repartit të urogjinekologjisë dhe statikës pelvike 1983 – 2001 Qendra Klinike Universitare – Shkup
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës – Shkup

Anëtar

Shoqata e gjinekologëve dhe obstetërve të Maqedonisë, Shoqata për urogjinekolgji dhe kirurgji rekonstruktive pelvike të Maqedonisë, IUGA ( Asociacioni Internacional për urogjinekologji ), ICS ( Asociacioni Internaconal për kontinenc), MIPS (Asociacioni Mesdhetar për mosmbajtje dhe disfunkcion pelvik),
IGCS (Asociacioni Internacional për kancer gjinekologjik), ESGO ( Asociacioni Europian për gjinekologji onkologjike), AAGL ( Asociacioni Amerikan për gjinekologji laparoskopike), ESGE ( Asociacioni Europian për gjinekologji endoskopike), MESGE ( Asociacioni i Lindjës së Mesme për gjinekologji endoskopike).

Gjuhë të huaja

Anglisht

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

Language