Ekipi ynë profesional do t’ju mundësojë trajtim më të sigurt dhe më efikas në luftën kundër kancerit. Na lejoni të jemi mbështetja juaj dhe sëbashku të krijojmë një botë të re të shpresës, besimit dhe dashurisë ndaj jetës.

 

TË JETUARIT ME KANCER

REZERVIM ONLINE

 

EKIPI 
Spitali klinik ‘Acibadem Sistina’posedon një ekip shumë profesional me përvojë të gjërë në të gjitha fushat e mjekësisë. Përvoja shumë vjeçare shoqëruar me pajisjet më të larta mjekësore, jep siguri dhe besim tek pacientët, numri i të cilëve rritet çdo ditë.

Lexo më tepër

Onkologjia ka strukturë shumë disiplinore dhe përfshinë shumë degë shkencore. Prandaj, mjekimi dhe përcjellja e kacerit pa dyshim duhet të realizohet përmes qasjes shumë disiplinore, gjegjësisht në bashkëpunim me më shumë degë mjekësore.

Pse është e rëndësishme qasja shumë disiplinore?

Zgjidhjet më efikase gjatë mjekim­it të kancerit janë fituar me imple­mentimin e qasjes shumë disiplinore, pasiqë onkologjia është fushë e cila kërkon bashkëpunim dhe vendimmar­rje të përbashkët të specialistëve nga më shumë degë mjekësore. Konsultimi i mjekëve nga degë të ndryshme është me rëndësi të madhe në diagnostifi­kimin dhe në mjekimin e kancerit, si dhe kërkon punë ekipore. Në ekipet shumë disiplinore mblidhen specialistë nga degë të ndryshme, të cilët sjellin vendime të përbashkëta dhe e ndajnë përgjegjësinë. Si rezultat i kësaj, qen­drat që punojnë sipas parimit shumë disiplinor kanë rezultate më të suk­sesshme në mjekimin dhe përcjelljen e pacientëve të cilët kanë kancer.

 

Qasja shumë disiplinore në spitalet e “Acibadem"

Onkologjia është fushë e cila kërkon bashkëpunim mes degëve të ndryshme të mjekësisë. Konsultimi mes mjekëve nga fusha të ndryshme ka rëndësi të madhe për diagnozën dhe trajtimin e pacientëve me kancer dhe kërkon punë ekipore. Organet shumë disiplinore të ashtuquajturit “tumor councils”, të për­bërë nga specialistë nga fusha të ndrys­hme, sjellin zgjidhje të përbashkëta dhe e ndajnë përgjegjësinë për trajtimin e pacientëve me kancer. Si rezultat i kësaj, qendrat të cilat e aplikojnë qasjen shumë disiplinore sigurojnë rezultatet më të suksesshme nga mjekimi dhe përcjellja e pacientëve me kancer. Qasja e këtillë në mjekimin e të sëmurëve me kancer është prioritet në spitalin “Aci­badem Sistina”, si pjesë e Grupacionit shëndetësor “Acibadem”.

NEWS & EVENTS

Rezonanca magnetike 3 Tesla do të sjellë një epokë të re në diagnostikim, Dr. Dushko Mihajlloski

Investimi në aparatin më bashkëkohor për rezonancë magnetike 3 Tesla, është edhe një konfirmim i cili tregon që “Acibadem Sistina” është lider në… Read More

MRI 3 Tesla - Një epokë e re në diagnostikim

MRI 3 Tesla është aparati më bashkëkohor për rezonancë magnetike, i cili gjendet për herë…

Radiokirurgjia e aparatit revolucionar TRILOGY vetëm në "Acibadem Sistina"

Radiokirurgjia është një lloj i terapisë rrezatuese që përdoret për trajtimin e tumoreve,…

TESTIMONIALS

Humanizmi është shenja mbrojtëse për “Acibadem Sistina”

source: Hello Magazin Të gjithë e adhurojnë, i mahniten dhe e duan. Por, kur do ta njoftoni personalisht menjëherë do ta kuptoni se pse. Thjesht j… Read More

Language