Naš profesionalni tim će vam omogućiti najbezbedniji i najefikasniji tretman u borbi sa kancerom. Dozvolite da budemo vaša potpora i da zajedno stvorimo novi svet nade, vere i ljubavi ka životu.

 

ŽIVOT SA KANCEROM

DIJAGNOZA

ZAKAŽI PREGLED ONLINE

 

TIM

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ raspolaže visokostručnim timom profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom iz svih oblasti medicine. Dugogodišnje iskustvo nadopunjeno vrhunskom medicinskom opremom uliva sigurnost i poverenje kod naših pacijenata čiji se broj svakodnevno povećava.

Čitaj dalje

CyberKnife je poznat kao prvi i jedini radiosistem-robotska ured u svetu, koja leči sve tipove kancera u celom telu, sa visoko osetljivom preciznošću, čak i u milimetarskim okvirima. Pomoću ovog sistema, kancerozne zone u mozgu ili u telu mogu biti tretirane sa visokim dozama pomoću fokusiranih radioloških zraka. Osim toga, normalna tkiva su zaštićena na najvišem nivou od neželjenih efekata radijacije.

Aparat za tretman koji se služi kompjuterski kontrolisanom robot-tehnologijom, okreće se oko pacijenta i izvodi tretman radijacijom iz stotinu uglova. CyberKnife ja sačinjen od podsistema koji sadrže veoma napredne visoke tehnologije. CyberKnife, koji ima sposobnost da utvrdi mesto tumora zahvaljujući visko-sofisticiranom sistemu za dijagnosticiranje, predstavlja visokoprecizni kompjuterski kontrolirani robot-sistem i savremeni robotski sistem za pozicioniranje pacijenta. Svi ovi sistemi pomažu tretman tumora sa visokom preciznošću. CyberKnife u osnovi predstavlja napredni linearni akcelerator koji je smešten na robotima koji se koriste u industriskom sektoru. Osim mogućnosti da leči kancerogene zone u mozgu ili u telu, posebno one oblasti koje su teško dostupne za visoke doze, upotrebom fokusiranih radijacionih zraka, on takođe predstavlja i aparat za stereotaktičnu radiooperaciju (SRS), koji omogućava maksimalnu zaštitu zdravih tkiva. Aparat za stereotaktičnu radiooperaciju (SRS) omogućava tretman specifično targetrane lokacije pomoću tačno određenih 3D koordinata. Uz njegovu pomoć dolazi dopotpunog uništenja tumora u jednoj jedinoj sesiji, upotrebom visokih doza radijacije. U slučaju kada se ova terapija primenjuje u više od jedne sesije (uglavnom 3-5 sesija), naziva se stereotaktična radioterapija (SRT).

 

Za koje vrste kancera se upotrebljava CyberKnife?

 •        Tumori u mozgu
 •        Karcinom pluća
 •        Karcinom pluća i jetre
 •        Za razne vrste tumora
 •        Za tumore koji se pojavljuju ponovo, za zone koje su već zračene

 

Koje su prednosti CyberKnife-a?

 • Pomoću CyberKnife-a, pacijenti sa kancerom dobijaju novi i visokoprecizni metod lečenja. SRS/SRT metod se smatra idealnim za lezije koje su neoperativne, male i teško pristupačne.
 •  CyberKnife je alternativni metod za operacije. Ne zahteva hiruršku operaciju.
 •  Omogućuje pacijentima alternativu u lečenju tumora koji zahtevaju komplikovane operacije ili se ne mogu operisati.
 • Tretman se izvodi sa visokom preciznošću u okviru od jednog milimetara čime se minimizuje oštećenje zdravih tkiva oko tumora.
 •  Pruža mogućnost kratkotrajnog lečenja od samo 1-5 sesija.
 • Tretman se izvodi monitoringom tumora i pokreta pacijenta u realnom vremenu uz pomoć sistema za navođenje i kompjuterski kontrolisanom robot-tehnologijom. Ovim se mogu identifikovati i tretirati spontane promene koje se pojavljuju u toku terapije.
 • CyberKnife omogućava precizno fiksiranje i radijaciju sa istovremenim monitoringom disanja pacijenta i pomeranja tumora.
 • Mogu se tretirati nekoliko tumora istovremeno.
 • Nije potrebna anestezija za terapiju i pacijenti ne osećaju bol u toku tretmana.
 • U teku tretmana  koriste sevodorastvorljive plastične maske i specijalni kreveti, umesto metoda koji se koriste za imobilizaciju glave ili tela pacijenta.
 • Za terapiju sa CyberKnife-om  nema potrebe da pacijenat bude hospitalizovan. On se može vratiti normalnom životu i na njegovom radnom mestu odmah nakon terapije.
 • Planiranje lečenja se izvodi pomoću interdisciplinarnog timskog rada.

 

DOBRE VESTI

Koristi se za moždane tumore i druge vrste kancera

Osim kod moždanih tumora, CyberKnife se takođe koristi u tretmanu benignih i malignih tumora u svim delovima tela. U zavisnosti od pacijenta, mogu se primeniti između jedne i pet sesija. U terapijama sa jednom sesijom, primenjuje se u vidu radiooperacije (radiološka terapija sa visokim dozama). U terapijama sa više od jedne sesije, primenjuje se kao sterotaktična radioterapija. Razlog zbog koga se koristi termin rasiooperacija je cinjenica da ovaj metod zamenjuje veliki broj operacija i predstavlja hirurški postupak izveden bez skalpera i bez krvarenja.

%MCEPASTEBIN%

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language