Naš profesionalni tim će vam omogućiti najbezbedniji i najefikasniji tretman u borbi sa kancerom. Dozvolite da budemo vaša potpora i da zajedno stvorimo novi svet nade, vere i ljubavi ka životu.

 

ŽIVOT SA KANCEROM

DIJAGNOZA

ZAKAŽI PREGLED ONLINE

 

TIM

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ raspolaže visokostručnim timom profesionalaca sa dugogodišnjim iskustvom iz svih oblasti medicine. Dugogodišnje iskustvo nadopunjeno vrhunskom medicinskom opremom uliva sigurnost i poverenje kod naših pacijenata čiji se broj svakodnevno povećava.

Čitaj dalje

Gamma Knife je radiohirurška tehnika koja se koristi za lečenje moždanih tumora bez potrebe za operacijom. Omogućava brzi tretman kod moždanih tumora sa dijametrom manjim od 3,5mm pri čemu se ne javlja potreba za rizičnim hirurškim operacijama, niti krvarenje. Terapija pomoću Gamma Knife-a se ne izvodi pod totalnom anestezijom i traje jedan sat, nakon čega pacijent istog dana može otići kući. Pojam radiohirurgija u medicini je uveo slavni švedski neurohirurg Lars Leksel. Pojam se odnosi na kanalizaciju velike količine niskoenergetskih zraka na boljenoj zoniu lobanji, fokusirajući se na konkretni deo pri čemu se visoka energija fokusira u određenu tačku.

Gamma Knife aparat je prvi put upotrebljen 1968 godine. Prvenstveno je korišćten u samo nekoliko bolnica u celom svetu. Njegova upotreba postaje rasprostranjena nakon što su dokazani njegovi terapeutski efekti. Danas se ovaj aparat koristi u oko 300 bolnica širom sveta. Prema statistici iz 2009. godine, procenjeno je da je više od 500.000 pacijenata sa različitim moždanim oboljenjima tretirano ovim aparatom. Pre nego što se primeni radiohirurgija sa Gamma Knife-om, oboljeno mesto u lobanji, koja je fiksirana bazičnim stereotaktičkim okvirom, utvrđuje se pomoću kompjutera. Ovo mesto se ozračava gama-zracima  kobalta 201. Nisko-energetski zraci iz ovog izvora ne oštećuju zdrava tkiva u mozgu.

Gamma Knife ima mnoge prednosti: može se koristiti za moždane tumore i za funkcionalna narušavanja. Dijametar tretiranog tumora ne sme biti veći od 3,5 cm. Gamma Knife omogućava efikasni tretman bez upotrebe skalpera i bez krvarenja.

Istovremeno, eliminiše potrebu od anestezije i intenzivne nege, a terapija traje samo nekoliko sati. Odmah nakon tretmana pacijenti mogu produžiti sa normalnim svakodnevnim životom.

Faze u terapiji sa Gamma Knife-om

  • Postavljanje stereotaktičkog okvira

Leksell – sterotaktički okvir (specijalni okvir pričvršćen na glavi) se pričvršćava pre početka terapije. Postupak se izvodi pod lokalnom anestezijom. Da bi se sprovela procedura tretiranja, kod pacijenata mlađih od 10 godina, potrebno je uzimanje sedativa.

  • Neuroradiološko snimanje

Nakon što je okvir pričvršćen, primenjuje se metod snimanja koji odgovara patologiji pacijenta. Postupak koji se danas primenjuje na svim pacijentima je magnetna rezonanca (MR). U slučaju arteriovenske malformacije, preko stereotaktičkog okviraizvodi se angiografija . Ponekad je takođe uključena i tomografija u postupku tretmana pacijenata sa tumorom na mozgu za koje se ne može primeniti MR.

  • Planiranje doze

Zahvaljujući specijalnom kompjuterskom softveru za određivanje doze radijacije, ista se ograničava na ciljano tkivo sa velikom preciznošću. Zraci koji dolaze do zdravih tkiva mogu biti blokirani iz nekoliko pravca . Razvoj kompjuterskog softvera za planiranje ovog aspekta nudi velike prednosti. Dok je postupak u toku, pacijenti su u mogućnosti da gledaju televiziju ili da provedu vreme uz razgovor, čime je neugodnost svedena na minimum.

  • Primena radijacije

Nakon izvršenog kompjuterskog tretmana, primenjuje se tretman sa Gamma Knife-om. Vreme tretmana je između 30 minuta i 1-2 sata. Dva pitanja su odlučujuća: veličina tumora i doza zračenja koja će se primeniti.

Koje prednosti nudi terapija pomoću Gamma Knife-a?

• Eliminiše potrebu za otvorenom operacijom kod više vrsti tumora na galvi i na vratu.

• Neželjeni efekti su veoma retki.

• Nema potrebe za potpunu anesteziju

• Pacijenti se mogu vratiti kući istoga dana kada je tretman izvođen.

• Kraći period zazdravljenja.

• Ne ostavlja belege.

• Pacijenti se mogu vratiti na posao u veoma krakom roku.

• Zdrava moždana tkiva su izložena veoma malim dozama zračenja.

Ko može biti tretiran Gamma Knife-om?

Gamma Knife se upotrebljava širom sveta od 1968. godine, a broj tretiranih pacijenata se stalno povećava. Smatra se zlatnim standardom stereotaktičke radiohirurgije. Može se koristiti u tretmanu: vaskularnih oboljenja, benignih tumora, malignih tumora, kinetoze, funkcionalnih narušavanja i moždanih tumora koji su teško dostupni ili tumora u dubokim sferama.

Vaskularna narušavanja:

• Arteriovenoune malformacije (Abnormalne)

• Kavernomi

• Aneurizma vene Galena

Benigni tumori:

• Vestibularni švanomi (Akustični balans-nevrom)

• Hemangioblastom

• Meningiom

• Hordom

• Pituitararni neoplazmi

• Trigeminalni švanomi

• Pinealni tumori

• Kraniofarengiom

Maligni tumori:

• Metastaze

• Okularni melanom

• Astrocitom

• Glioblastom

• Hemangiopercitom

• Glomustumor

• Karcinom na nazofarinksu

Narušavanja kretanja

• Parkinsonova bolest

• Esencijalni tremor

• Multipleks skleroza

Funkcionalna narušavanja:

• Trigeminalna nevralgija

• Epilepsija

• Hronični bolovi

Moždani tumori koji su teško dostupni ili tumori u dubokim regijama:

• Kod pacijenata koji iz različitih razloga, kao što su uzrast, zdravstveno stanje..., nisu podležni operaciji.

• Kod pacijenata koji odbijaju otvorenu operaciju.

 

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language