ACIBADEM HEALTHCARE GROUP

Acibadem je najveća privatna zdravstvena grupacija u Turskoj, koja sa  radomzapočinje u 1991 godini. Grupacija nudi vrhunsku dijagnozu i tretman sa visokokvalifikovanim profesionalnim kadrom, najsavremenijom medicinskom tehnologijom, modernom infrastrukturom i radom po JCI medicinskim standardima.

Grupacija se sastoji od 16 kompletno opremljenih bolnica i 11 medicinskih centara. Sa timom od 2.200 lekara, 3.500 medicinskih sestri i 6.500 pomoćnog personala, Acibadem je integrisana zdravstvena mreža koja pruža usluge i van bolnica: Acıbadem Project Managementdizajnira, gradi i priprema ključne projekte bolnica u Turskoj i inostranstvu, Acıbadem Insuranceobezbeđuje zdravstveno i životno osiguranje i TRA usluge, Acıbadem Mobilepruža hitnu medicinsku pomoć, A-Pluspruža usluge održavanja objekata kao što su ketering, pranje i čišćenje. Acıbadem Labs omogućava široki spektar labaratorijskih usluga iz oblasti genetike, patologije, kao i banku matičnih ćelija. Na kraju, Acıbadem University je posvećen edukaciji i usavršavanju medicinskih kadrova u okciru vlastitog medicinskog fakulteta.

Danas je Acibadem referentni zdravstveni centar za mnoštvo komplikovanih bolesti koje zahtevaju iskustvo i tretman najsavremenijom tehnologijom. Naša 5 centra za kancer (hirurgija, radioterapija, hemoterapija), 10 centra za srce (pedijatrija, kardiologija i kardiohirurgija), 9 centra za in vitro fertilizaciju (IVF), 5 centra za transplantaciju (jetra, bubrek koštana srž), 3 centra za kičmu i zglobove, 1 centar za sportsku medicinu, 6 centra za nuklearnu medicinu i 3 centra za Da Vinči robotsku hirurgiju su nacionalno i međunarodno poznati referentni centri opremljeni vrhunskom tehnologijom i visoko profesionalnim kadrom koji radi u službi zdravlja pacijenata.

Acibademje od januara 2012 godine deo druge najveće zdravstvene grupacije u svetu IHH-International Healthcare Holdings.

 

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language