Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od samog otvaranja, „Adžibadem Sistina“ je investirala u najnoviju generaciju magneta 1.5 tesla, čime su po prvi put u Makedoniji uvedene nove savremene zdravstvene usluge. Sedam godina kasnije, sa ciljem da bude u korak sa najnovijom medicinskom tehnologijom „Adžibadem Sistina“ je investirala u najnoviju generaciju magnetne rezonance 3 tesla. Po svojim karakteristikama i tehnologiji, ovaj aparat je jedinstven ove vrste u čitavoj Jugoistočnoj Evropi.

O prednostima magnetne rezonance 3 tesla razgovarali smo sa d-r Duškom Mihajloskim, šefom Odeljenja za dijagnostiku i interventnu radiologiju u sklopu Kliničke bolnice „Adžibadem Sistina“.

Jedna od glavnih dilema pacijenata je vezana za njihov strah da je snimanje na magnetnoj rezonanci štetno za njihovo zdravlje, odnosno da „ih zrači“? Dali je snimanje na magnetnoj rezonanci bezbedno?

Magnetna rezonanca se primenjuje u komercijalne svrhe više od 30 godina, a u istraživačke svrhe mnogo duže i dosad apsolutno nije dokazan niti jedan negativan efekat. Kratkotrajno u toku snimanja kod pacijenta se može javiti osećaj topline, nekada i glavobolja ili vrtoglavica, ali je to prolazno i nema nikakvih trajnih posledica. Snimanje je toliko bezbedno, da je za razliku od kompjuterske tomografije i rendgena, magnetna rezonanca bezbedna i za snimanje bremenih žena i fetusa. Magnetna rezonanca koristi snage magnetnog polja od 1, 1.5 i 3 tesla koje su prihvatljie u kliničkoj praksi. Za poređenje, u istraživačke ciljeve koriste se i jača magnetna polja, od 4, 7 i 9 tesla, a čak se i kod njih ne dešavaju nikakvi neželjeni efekti. Ovu dozu magnetnih talasa ljudsko telo može primiti u određenom vremenskom periodu bez nikakvih posledica. Sam aprat tačno preračunava koliko elektromagnetnih talasa treba emitovati, sa ciljem da se u nikom slučaju ne našteti ljudskom telu. Prema tome, magnetna rezonanca je kompletno bezbedna procedura.

Dr Dusko Mihajlovski 4

Klinička bolnica „Adžibadem Sistina“ je investirala u najnoviju generaciju magnetne rezonance 3 tesla. Šta u suštini pacijenti dobijaju time? Koje su prednosti ovog aparata u poređenju sa magnetnom rezonancom 1.5 tesla?

Magnetna rezonanca 3 tesla predstavlja evoluciju u tehnologiji i svakako u mogućnostima za dijagnosticiranje. Postoje brojne prednosti, kaкo za pacijenta, tako i za nas doktore prilikom otkrivanja promena u telu. Nova generacija magneta povećava kvalitet i rezoluciju snimaka što nam omogućuje da uočimo još sitnije strukture i promene. Simak dobijen sa 3 tesla magnetom omogućuje da se nastale promene otkriju ranije nego što bi se mogle uočiti pomoću 1.5 tesla. Imali smo slučajeve kada se kod pacijenata na snimci dobivenoj sa magnetom 1.5 tesla ne primećuje nikakva promena, a kada se pacijent vrati sa snimkom od 3 tesla urađenim u inostranstvu, promena je jasno definisana.

Prednost 3 tesla magneta se posebno ističe kod detekcije moždanih zaboljenja, bez razlike dali je reč o urođenim zaboljenjima ili zaboljenjima infektivne prirode. Magnet 3 tesla ima apsolutnu prednost ispred MRI 1.5 tesla zbog toga što daleko preciznije pokazuje moždane strukture i promene.

Jednom rečju, 3 tesla magnetna rezonanca omogućuje da se uradi kvalitetniji pregled pacijenta. To je dobro i za pacijenta i za internistu, za hiruga, za kardiologa... Kada mi damo precizniju dijagnozu i kada promenu koju vidimo ograničimo i definišemo preciznije, to je i za hirurga mnogo bolje. Ovo je posebno važno kod operacija na mozgu, gde tačno utvrđujemo koji deo treba operisati, budući da u mozgu postoje centri gde ne smete intervenisati.

Dr Dusko Mihajlovski 3

Veći komfor i kraće vreme snimanja

Komoditet i širina tunela su mnogo veći kog novog aparata za magnetnu rezonancu. Takođe, uvećan je i sto na koji se pacijent postavlja, pa se mogu snimati i pacijenti koji imaju veću telesnu težinu. Ako je kod 1.5 tesla bilo moguće snimanje pacijenata sa težinom do 130 kg, sa novim aparatom limit je iznad 200 kg.

„Dešavalo nam se ranije, da se zbog težine ili zbog veličine pacijenta snimanje ne može uraditi. Pacjenti sa klaustrofobijom se sada mogu snimati sa anestezijom, pomoću specijalnog anesteziološkog aparata koji je kompatibilan sa magnetom. Takođe, tehnologija Silent scan ugrađena u aparatu, drastično reducira buku prilikom snimanja. U određenim sekvencama prilikom snimanja glave, kičme i mišićnih struktura, aparat je kompletno bešuman“ kaže d-r Mihajloski.

Nove intervencije dostupne pacijentima

U novom magnetu su instalirane nove tehnologije koje omogućuju primenu i novih tipova intervencija.

„Naš aparat je opremljen svim najnovijim modifikacijama koje imaju značajnu prednost za pacijenta. Ovaj aparat je opremljen sa takozvanom Magic sekvencom. Svaki pregled na magnetnoj rezonanci je sastavljen od nekoliko sekvenci. Broj sekvenci zavisi od toga šta se treba snimati kod pacijenta. Novi magnet omogućuje do 6 sekvenci u jednom snimanju i to snimanje traje oko 6 i po minuta. Kada bi se ove sekvence radile pojedinačno, onda bi snimanje trajalo minimum 20 minuta. Prema tome, magnet 3 tesla skraćuje vreme snimanja za dve trećine. Skraćeno vreme pacijentima znači mnogo. Sa druge strane, što je vreme snimanja kraće, smanjuje se i mogućnost da pacijent postane nestrpliv, a sa time i mogućnost da se pomeri. Prilikom snimanja veoma je važno da pacijent bude apsolutno miran“ kaže d-r Mihajloski.

Dr Dusko Mihajlovski 1

Sa novim aparatom za magnetnu rezonancu pacijentima u „Adžibadem Sistini“ su dostupne nove usluge.

„Opremljen je svim onim s čime se jedan ovakav aparat može opremiti. Pacijentima sada možemo ponuditi intervencije koje ranije nismo mogli izvesti. Jedna od takvih je spektroskopija koja nam omogućuje da otkrijemo količinu određenih metabolita na ćelijskom nivou, a pomoću toga i da postavimo precizniju dijagnozu. Spektroskopija može preciznije razgraničiti dokle je promena proširena i pružiti uvid u rezultate tretmana određene zračne ili hemoterapije. Imamo mogućnost da izmerimo brzinu protoka krvi i likvora. Još jedna nova usluga je i angiografija, odnosno snimanje krvnih sudova bez upotrebe kontrastnog sredstva što je veoma važno budući da postoje pacijenti kod kojih se ne sme koristiti kontrast“ kaže d-r Mihajloski.

Skrining celog tela (Total body MRI 3 Tesla)

Pomoću magnetne rezonance 3 tesla može se uraditi i skrining celog tela. Total body MRI 3 Tesla sprovodi se iz dva razloga. Jedan je određivanje stadiuma bolesti kod malignih zaboljenja, posebno kod limfoma gde se traže zahvaćeni limfni čvorovi. Ima veliku prednost kod prikazivanja sekundarnih metastaza. Na osnovu toga određuje se i način terapije.

„Druga namena je za skrining celog tela kod osoba bez zdravstvenih problema. Ova usluga je ustvari zdravstveni check up, detaljni sistematski pregled koji se primenjuje u svim svetskim zdravstvenim centrima. Kroz ovu uslugu dobijate prikaz vašeg zdravstvenog stanja sa samo jednim snimanjem koje traje manje od sat vremena, bez zračenja. Total body MRI 3 Tesla je odlična zamena za klasični sistematski pregled koji radimo jedanput godišnje. S tim što je ovaj pregled mnogo detaljniji. Može pokazati promene u mozgu, abdomenu, na grudnom košu, vidi se dali postoje određene promene u telu. Ukoliko se određena promena otkrije, Total body MRI je početna tačka za daljnji detaljni pregled“ kaže d-r Mihajloski.

Sva snimanja na novom aparatu za magnetnu rezonancu su sa popustom od 20% do početka meseca marta.

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put u zemlji dostupan u „Adžibadem Sistini“. Moćni signal magnetnog polja i veći komfor omogućuju brojne prednosti za pacijenta i lekara u poređenju sa standardnim MRI 1.5 Tesla.

Magnetna rezonanca je aparat koji ne koristi jonizirajuće zračenje za razliku od drugih aparata. Predstavlja metod koji u procesu kreacije slike koristi magnetno polje. Samim tim što koristi magnetno polje, ne postoje nikakvi štetni uticaji na pacijenta i njegovo zdravlje.

Skraćeno vreme snimanja

Sa MRI 3 tesla vreme snimanja je smanjeno za 30% u poređenju sa MRI 1.5 Tesla. Za samo jedan sekund mogu se dobiti 20-30 slika mozga, jetre, srca, bubrega i drugih unutrašnjih organa. U samo dva minuta MRI 3 Tesla proizvеdе više od dve hiljade slika pomoću kojih se procenjuje funkcija organa. Istovremeno, duplo veća snaga magnetnog polja omogućuje precizan prikaz unutrašnjih struktura i organa, kao i detekciju promena koje su nevidljive sa MRI 1.5 Tesla.

Tih i udoban

Tehnologija Silent scan koja je ugrađena u aprat, drastično reducira buku prilikom snimanja u poređenju sa MRI 1.5 Tesla. U određenim sekvencama prilikom snimanja glave, kičme i mišićnih struktura, aparat je kompletno bešuman. Povećani komfor pacijenta za vreme snimanja je omogućen širim cilindrom za 70 cm. Komfor je nadopunjen i širim stolom za snimanje koji podnosi veću težinu, do 250 kilograma.

Skrining celog tela samo jednim snimanjem (Total body MRI 3Т)

Sken celog tela se može uraditi jedino apratom za magnetnu rezonancu koji poseduje moć od 3 Tesla. Snimanje se sastoji od 5 delova, podeljenа prema sistemima i organima, a moguće je zahvaljući specifičnim programom ugrađenim u aparatu. Zahvaljujući tome, dobija se slika celog tela za manje od jednog sata. Usluga „Total body MRI 3Т“ upotrebljava se od strane svetskih medicinskih centara kao najefikasniji check-up metod za ranu dijagnozu, kao i za procenu stanja svih organa i sistema, uključujući i krvne sudove. MRI 3 Tesla omogućuje prikaz krvnih sudova bez upotrebe kontrastnog sredstva.

*Sva snimanja na novom aparatu za magnetnu rezonancu 3 Tesla su sa promotivnim popustom od 20% do početka meseca marta.

Tumor markeri HE4 i CA125 sa ROMA algoritmom su najnovija generacija dijagnostičkih procedura. Pored toga što omogućuju dijagnozu karcinoma na jajnicima u početnom stadijumu, uz pomoć njih se može izračunati i rizik od karcinoma na jajnicima. Ova dva revolucionarna testa su za prvi put u zemlji uvedena u „Adžibadem Sistini“. Tumor marker HE4 ima najveću osetljivost i specifičnost za otkrivanje karcinoma na jajniku, posebno u prvoj fazi bolesti kada pacijentkinja ne oseća simptome. U suodnosu sa markerom CA125 daju najpreciznije rezultate za prisustvo karcinoma na jajnicima ili za ponavljanje karcinoma.

ROMA test određuje rizik za razvoj karcinoma na jajnicima

Pomoću ovog testa može se predvideti opasnost razvoja karcinoma na jajnicima. Izmerene vrednosti serumskih koncentracija tumor markera CA125 i HE4 su ključne u donošenju odluke za tretman pacijentkinje. Efekt ROMA algoritma u određivanju rizika je dokazan u većem broju svetskih kliničkih studija. Ovaj test pomaže doktorima da klasificiraju rizik od pojave i razvoja epitelnih tumora na jajnicima.

Karcinom na jajnicima je peti najčešći kancer koji se javlja kod ženske populacije. Redovni ginekološki i ultrazvučni pregledi su najbolja prevencija, jer kada se otkrije u ranoj fazi, mogućnost kompletnog izlečenja je mnogo veća.

Koji su rizik faktori?

Teško je odrediti rizik faktore koji dovode do pojave karcinoma na jajnicima. U 5-10% slučajeva razlog je nasledni faktor. Rizik je veći ako je dvoje ili više članova porodice imalo karcinom na jajnicima, materici, debelom crevu ili dojci. Povećani rizik faktor za karcinom na jajnicima imaju i starije žene koje nisu nikada rodile, kao i žene koje nisu mogle ostati u drugom stanju zbog endometrioze. Ostali rizik faktori su pušenje, gojaznost i uzimanje hormonske terapije kod pacijentkinja koje žele zabremeniti.

Simptomi

Karcinom na jajnicima ne javlja nikakve simptome u početnoj fazi, pa iz ovog razloga on se dijagnosticira u naprednom stadijumu. Budući da ovaj karcinom ne daje simptome, on duži period raste u abdominalnoj šupljini ne izazivajući nikakve tegobe. Međutim, naduvenost u stomaku, karlična i stomačna bol, osećaj brze sitosti, problemi sa mokrenjem, bolovi prilikom odnosa, bolne menstruacije, gađenje, povraćanje, su deo simptoma za ovu bolest. U zadnjim godinama, smatra se da je jedan od simptoma bolesti i drastično mršavljenje.

Kako se dijagnosticira?

Karcinom na jajnicima se dijagnosticira prilikom ginekološkog pregleda. Pomoću ultrazvučnog pregleda, ginekolog može dijagnosticirati tumor u jajniku, i prema određenim karakteristikama, odrediti dali je reč o malignom ili benignom tumoru. Nakon ginekološkog pregleda, ako postoje sumnje da je reč o karcinomu na jajnicima, rade se laboratorijski tumor markeri. Dodatne dijagnostičke procedure su i kompjuterska tomografija i magnetna rezonanca. Definitivna dijagnoza se postavlja nakon operacije, kad se histopatološki ispituje sumnjivi materijal i određuju se tip i stadijum bolesti od kojih zavisi dalja terapija.

Lečenje i tretman

Karcinom na jajnicima je izlečiv. Tretman karcinoma na jajnicima je najčešće putem hirurške intervencije. Kod pacijentkinja koje su dijagnosticirane u ranom stadijumu bolesti, nije potrebna druga terapija uz hiruršku intervenciju. Kod ostalih, postoperativno lečenje se nastavlja sa hemoterapijom ili kada je reč o naprednoj bolesti, lečenje može započeti hemoterapijom, nakon čega sledi operativni tretman. Pacijentima u „Adžibadem Sistini“ je dostupna nova target terapija koja deluje direktno na ćelije karcinoma, čime se postižu uspešniji rezultati u lečenju karcinoma na jajnicima.

U Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ dostupna je zadnja generacija citostaika koji daju najbolje rezultate u tretmanu kancera. Terapiju citostaticima pacijenti dobijaju u dnevnoj bolnici koja raspolaže sa 11 posebnih boksova, koji su opremljeni da obezbede maksimalnu intimnost i komfor.

Zašto najnovija generacija citostatika obećava uspeh u lečenju

Zahvaljujući napretku medicine, lekovi koji se primenjuju u tretmanu kancera vremenom menjaju sastav sa ciljem da budu što efikasniji. Prednost poslednje generacije citostatika je u tome što je njihovo dejstvo u uništavanju kacerogenih ćelija maksimalno, uz manje neželjene efekte na zdravlje pacijenata.

Individualni plan za terpaiju citostaticima

Bolesni se leče najsavremenijom onkološkom terapijom, koja je kreirana individualno, prema urađenim molekularnim analizama u Laboratoriji za histopatologiju. Pacijenti mogu uraditi sva potrebna isleđivanja u jednom danu. Rezultate analiziraju lekari različitih specijalnosti, što je deo multidisciplinarnog pristupa u tretmanu pacijenata u bolnici.

Pacijenti mogu primati terapiju i u kućnim uslovima

Novost na Odeljenju za onkologiju u „Adžibadem Sistini“ je mogućnost da pacijenti kojima je potrebna višednevna neprekinuta terapija, istu sprovedu u kućnim uslovima, upotrebom pumpe za hemoterapiju koju pacijent nosi ispod odeće, tako da može bez problema funkcionisati. Pacijenti ovu mogućnost imaju po prvi put u Makedoniji.

U Centru za onkologiju i radioterapiju, pacijentima je dostupna najsavremenija biološka terapija koja deluje na nivou receptora na ćelijama kancera. Pomoću biološke target terapije, postiže se uništenje kancerogenih ćelija putem zaustavljanja njihove aktivnosti i deobe, čime ove ćelije umiru na prirodan način.

Zahvaljujući ovoj revolucionarnoj terapiji, karcinomi dobijaju hronični tok budući da tumor postoji, ali se ne širi, i vremenom odumire na prirodan način. Biološki lekovi su ustvari vrsta antitela koja imaju sposobnost da prepoznaju ćelije kancera i da zaustave njihov rast.

Prednost ove terapije je u tome što lekovi ne uništavaju zdrave ćelije u organizmu, čime se ne narušava i opšte stanje pacijenta.Ova terapija je revolucionarno otkriće zadnjih godina  i pomoću nje se postižu odlični rezultati u tretmanu određene vrste karcinoma. Istraživanja su pokazala da biološka terapija daje odlične rezultate u tretmanu karcinoma na dojci, budući da su ćelije ovog karcinoma osetljivije i dobro reagiraju na target terapiju.

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language