Intervju sa Gurkem Gungorom, medicinskim nuklearanim fizičarom u "Adžibademu"

Akcelerator TRILOGY je najmoćniji saveznik u borbi protiv kancera

Pacijenti sa malignim bolestima iz zemlje i celog regiona su privilegovani time što je u Makedoniji otvoren Centar za radioterapiju koji poseduje Trilogy. Ovaj moćni akcelerator je bez dileme najmoćniji u svetu za tretman zračenjem. Gunker Gurkom, koji više od 8 godina radi na akcelaroru Trilogy, navodi glavne razloge zašto je ova mašina donela revoluciju u radioterapiji.

 

TRILOGY akcelerator je jedan od linearnih akceleratora najnovije generacije u svetu sa kojim se mogu tretirati svi tipovi kancera. A jedan od najvećih izazova u radioterapiji je da imate mašinu kojom istovremeno možete tretirati tumor sa malim volumenom i tumore većih razmera. Sa Trilogy to je zaista moguće. Sa ovim akceleratorom mogu precizno da se tretiraju lezije prečnika 1 cm kao i tumori od 40 cm. Ove i mnoge druge prednosti su rezultat tri tehnike sa kojima raspolaže akcelerator (IMRT, IGRT i SRT/SRC). Jena od glavnih prednosti Trilogy mašine je mogućnost IGRT, odnosno mogućnost za praćenje zračenja pomoću slike. Njegovom primenom istog momenta se dobija povratan odgovor dali je sve u redu sa tretmanom zračenja, dali se sve odvija po planu, dali je zračni tretman usmeren tačno na tumor... Ovakava prednost ima veliko značenje u tretmanu pacijenta. Smanjuje se vreme tretmana, i što je najvažnije, tretman je efikasan i sasvim usmeren ka leziji, a okolno tkivo ostaje zdravo.

Zračna terapija bez IGRT tehnike je kao da vozite zatvorenih očiju

Tako, mogu da kažem da Centar za radioterapiju, koji je opremljen Trilogy ima mogućnost za tretiranje svih vidova tumora. Makedonci imaju tu privilegiju i sreću što se ovakav centar nalazi u njihovoj državi. I ne samo u Makedoniji, aparat TRILOGY je jedinstven u regionu i uključuje tri različite metode za radioterapiju", kaže Gurkem.

Gurkem više od 10 godina radi na polju radioterapije u eminentnim zdravstvenim centrima Evrope i na Bliskom Istoku. Do sada je realizovao 25.000 zračnih tretmana. Njegovo iskustvo govori da je nabavaka Trilogy akceleratora presudna za kvalitet i preciznost pri tretmanu zračenja, da je na najvišem mogućem nivou.

„Jedna od najvažnijih stvari koje su dobili pacijenti ovim akceleratorom je svakako skraćenje zračnog tretmana. Tretman najviše traje dva minuta, a zajedno sa pripremom pacijenta, najviše 30 minuta. Druga, takođe važna stvar je preciznost tertmana, koji garantuje IGRT tehnika. Ova tehnika je od osobenog značaja kod pacijenata koji imaju liziju na plućima, koja se sa disanjem pacijenta, pomera. Sa istovremenim КТ snimanjem možemo da pratimo i da uočimo to pomeranje i da adekvatno reagujemo i zračni tretman usmerimo na mestu gde je lizija. Pacijent dobija siguran tretman, a tkivo u okruženju je maksimalno zaštićeno"...

Kao fizičar koji svakodnevno prati najnovija dostignuća u radioterapiji u svetu, Gurkem kaže da je evolucija uvek korak napred i je usresređena da pacijentu obezbedi najbolji tretman. Njegov posao traži da uvek bude u koraku sa najnovijim dostignućima u radioterapiji. Ovaj renomirani medicinski fizičar juna ove godine će biti deo predavača na 12. Internacionalnom kongresu Udrženja stereotaktičke radiohirurgije.

„Evolucija ide uzlaznom putanjom i uvek je usmerena da pacijentu obezbedi najbolji tretman. Jedna od najnovijih tehnika, koja pravi paradigmalne promene u radioterapiji nazvana je FFF (Flattening filter free), a isto tako u radioterapiji je od velikog značaja i aparat Rapidarc u kome je ugrađena najsavremenija tehnologija.

Cilj najnovijih dostignuća u radioterapiji je da imate mogućnost da napravite dobar i precizan plan, koji će vam za kratko vreme omogućiti najbolji mogući tretman, što znači najbolji tretman lezije i najmanji mogući zrak ka zdravom tkivu.

U „Adžibadem Sistini“ to je omogućeno zahvaljujući akceleratoru Trilogy.

Gurkem, zajedno sa kolegom Bulent Japidž, koji je takođe medicinski fizičar Zdravstvene grupacije "Adžibadem" bili su u višednevnoj poseti Centru za onkologiju i radioterapiju u "Adžibadem Sistini". Cilj njihove posete je edukacija i razmena znanja i iskutva u oblasti radioterapije.

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language