Bez operacije će se lečiti tumori na mozgu

Radiohirurgijom se uništava DNA na tumoru tako da se njegove ćelije ne mogu razvijati i širiti.Ovaj tip radioterapije se najčešće koristi prilikom tretmana tumora na mozgu i jedinstevna je terapija za tretman tumora na nepristupačnim mestima u mozgu, koji se ne mogu ukloniti hirurškom intervencijom, kaže d-r Petrova.

 

Prvi put u Makedoniji, u Kliničkoj bolnici "Adžibadem Sistina" u Skoplju će moći da se tretiraju pacijenti sa tumorom na mozgu, u delovima nepristupačnim za hiruršku intervenciju, a pomoću sofisticirane tehnologije ugrađene u linearnom akceleratoru TRILOGY. Do sada, za ovakav tip lečenja, pacijenti su slati u inostranstvo.

Ćelije tumora se ne razvijaju

Klinička bolnica "Adžibadem Sistina" je jedinstvena bolnica u Makedoniji koja ima mogućnost za stereotaktičku hirurgiju, a šta zapravo pretstavlja ovaj tip radio hirurgije, pojašnjava D-r Deva Petrova, onkolog-radioterapeut.

Stereotaktička hirurgija je veoma moćan i precizan tip radioterapije. Umesto da se više puta tretira sa malim dozama, tumor se tretira sa jednom ali viskom dozom zračenja.

Radiohirurgijom se uništava DNA na tumoru tako da se njegove ćelije ne mogu razvijati i širiti. Ovaj tip radioterapije se najčešće koristi pri tretmanu tumora na mozgu. Pretstavlja jedinstvenu terpaiju za tretman tumora na mozgu na mestima nedostupnim za hiruršku intervenciju.  Njome se tretiraju mali tumori na mozgu, manji od 3 santimetra. Radiohirurgija je alternativa klasičnoj hirurgiji. Sem tumora na mozgu, mogu biti tretirani i tumori na bilo kojem delu tela, kaže d-r Petrova.

Ona pojašnjava da se tumor na mozgu najčešće tretira sa jednom ili više frakcija, u zavisnosti od lokalizacije i veličine tumora.

Zbog toga dajemo veliku dozu radijacije ali sa maksimalnom zaštitom okolnih zdravih organa. Da bi se sproveo ovakav tretman, potrebna je profesionalnost i spremnost tima onkologa i radioterapeuta i medicinskih fizičara. Obezbeđuje se precizno i fokusirano zračenje pri lečenju tumora u mozgu, potencira d-r Petrova.

U kojim slučajevima se koristi radiohirurgija

Lekar određuje kod kojeg pacijenta može da se izvrši radiohirurgija, a ta odluka zavisi od tipa, veličine i lokalizacija tumora koji treba da bude tretiran.

Radiohirurgija se koristi i pri tretmanu tumora u mozgu, na nepristupačnim mestima ili onih koji ne mogu hirurški da se leče, kao i kod tretmana nekih benignih promena na mozgu, kao što su arteriske malformacije. Rezultati koji se postižu ovakvim tretmanom, identični su rezultatima neurohirurškog tretmana. Sa ovom tehnologijom mogu biti tretirani mali tumori, jednokratnim zračenjem, sa viskom dozom. Zdrava tkiva su apsolutno zaštićena od nepoželjnih reakcija. Pacijent dolazi, prima jednokratnu terapiju i posle toga može da se vrati svakodnevnim aktivnostima. Prema svetskim statistikama, radiohirurgija TRILOGY ima veliki uspeh u lečenju pacijenata ovom metodom, dodaje d-r Petrova.

Tretman traje nekoliko minuta

Priprema za tretman je ista kao za uobičajenu radioterapiju. Da bi tretman mogao da se sprovede, najpre se termoplastičnom maskom imobilizuje glava, kako bi se obezbedila fiksna pozicija tokom tretmana. U isto vreme pravi se predtretmanska kompjuterska tomografija glave i obeležava se neophodna lokacija.

Pravi se  kompjuterski plan za radiohirurgiju a on sadrži opredeljenje ulaznih tačaka zračnog snopa, optimiziranje potebne doze za tu lokaciju, proračunava se doza zračenja zdravih organa, koji se nalaze u blizini lokacije koja je cilj radiohirurgije, verifikcija napravljenog plana zračenja pre tretmana, verifikacija pozicije pacijenta i izvršenje radiohirurgije.

Za vreme tretmana akcelerator TRILOGY rotira oko pacijenta isporučavajući visoke doze zračenja u oblasti koja je prethodno tačno označena od strane tima specijalista, koji uključuje radiologa, onkologa i nurohirurga.

Tretman traje nekoliko minuta, a računajući i pripremu pajcijenta, ne više od 30 minuta.

Prednost radiohirurgije je što nema postoperativnog perioda prilagođavanja, nema posebne pripreme i medicinska ispitivanja kao što je slučaj kod klasičnog operativnog zahvata.

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language