Sve što trebate znati o hemoterapiji

Hemoterepija se u lečenju karcinoma koristi još od 1940 godine a veliki napredak doživljava sedamdesetih godina minulog veka, pre svega zahvaljujći otkriću mnogih novih lekova. Ona ima za cilj da eliminiše kancerogene ćelije na svim mestima u ljudskom telu, ubijajući ih direktno ili sperčavajući razvoj ćelija tumora.

 

Postoji više načina za tretman karcinoma i to samostalno ili u kombinaciji: hemoterapija, hirurgija, zračna terapija, hormono terapija i imunoterapija. Koji od ovih tretmana će bitiod koristi tokom lečenja, odluku će doneti multidisciplinaran tim specijalista, jer svaki karcinom zahteva individualan pristup pri lečenju.

Hemoterapija deluje na sve ćelije tumora, pa čak i na one koji se ne mogu videti pri ispitivanju. Veći broj tipova kancera su osetljivi na hemoterapiju. Veći broj tumora je osetljiv na hemoterapiju, odnosno senzibilni su na više medikamenata koje uključuje hemoterapija.Osetljivost hemoterapije je različita kod različitih tipova tumora, i zavisi od tipa tumora i mesta gde se on nalazi. Što je tumor osetljiviji na hemoterapiju toliko je veća efikasnost iste. Postoji veliki broj lekova koji se koriste pri hemoterapijskom tretmanu.

Kad počinje lečenje hemoterapijom?

Sa hemoterapijom može da se počne pre hiruške intervencije i tada govorimo o neoadjuvantnoj hemoterapiji. Ona ima za cilj da smanji veličinu tumora čime će biti olakšan hirurški tretman, umanjiće se rizik od obnavljanja bolesti i proceniće se efikasnost lekova u lečenju tumora Adjuvantna hemoterapija  koja se koristi posle hirurškog tretmana je izbor lečenja u cilju smanjenja rizika za obnavljanje bolesti. Palijativna hemoterapija ima za cilj lečenje metastatske bolesti. Sa hemoterapijom može da se započne po dobijanju rezultata više ispitivanja. Lekar, u zavisnosti od tih rezultata, određuje tip hemoterapije i način njenog primanja. Vreme trajanja hemoterapije je različito i prilagođeno je individualno za svakog obolelog i ne zavisi od težine bolesti.

Kako se prima hemoterapija?

Hemoterapija može da se primi na više načina:

  •          Intravenozno, što znači davanje lekova ubrizgavanjem u venu.
  •          Oralno, lek se uzima na usta
  •          Intramišićno, lekovi se injektiraju u mišiću
  •          Ređe direktno u tumoru ili u nekoj šupljini u organizmu koja je zahvaćena tumorom

Koji od ovih načina će biti primenjen pri primanju lekova zavisi od toga koja vrsta lekova će se koristiti, frekfrencija njihovog primanja, nivo i vreme trajanja primanja. Medicinska ekipa prilagođava način primanja hemoterapije, za svakog bolesnika posebno. Efikasnost hemoterapije ne zavisi od načina primanja.

Za više informacija o hemoterapijikonsultujte se sa doktorima Centra za onkologiju i hemoterapiju u "Adžibadem Sistini".

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language