Najnovija generacija citostatika dostupna u “Adžibadem Sisitni“

U Kliničkoj bolnici „Adžibadem Sistina“ dostupna je zadnja generacija citostaika koji daju najbolje rezultate u tretmanu kancera. Terapiju citostaticima pacijenti dobijaju u dnevnoj bolnici koja raspolaže sa 11 posebnih boksova, koji su opremljeni da obezbede maksimalnu intimnost i komfor.

Zašto najnovija generacija citostatika obećava uspeh u lečenju

Zahvaljujući napretku medicine, lekovi koji se primenjuju u tretmanu kancera vremenom menjaju sastav sa ciljem da budu što efikasniji. Prednost poslednje generacije citostatika je u tome što je njihovo dejstvo u uništavanju kacerogenih ćelija maksimalno, uz manje neželjene efekte na zdravlje pacijenata.

Individualni plan za terpaiju citostaticima

Bolesni se leče najsavremenijom onkološkom terapijom, koja je kreirana individualno, prema urađenim molekularnim analizama u Laboratoriji za histopatologiju. Pacijenti mogu uraditi sva potrebna isleđivanja u jednom danu. Rezultate analiziraju lekari različitih specijalnosti, što je deo multidisciplinarnog pristupa u tretmanu pacijenata u bolnici.

Pacijenti mogu primati terapiju i u kućnim uslovima

Novost na Odeljenju za onkologiju u „Adžibadem Sistini“ je mogućnost da pacijenti kojima je potrebna višednevna neprekinuta terapija, istu sprovedu u kućnim uslovima, upotrebom pumpe za hemoterapiju koju pacijent nosi ispod odeće, tako da može bez problema funkcionisati. Pacijenti ovu mogućnost imaju po prvi put u Makedoniji.

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language