Palijativna nega

Briga za pacijente koji imaju napredni stadijum bolesti i kod kojih se ne očekuje njihovo izlečenje, je od posebnog značaja. Ona uključuje brigu za samog pacijenta i za njegovu porodicu, u cilju prevazilaženja svih psiholoških, socijalnih i emocionalnih problema sa kojima se suočavaju. Cilj palijativne nege je da poboljša kvalitet života, da se ublaže simptomi i neželjeni efekti terapije.

Palijativna nega ima četiri osnovna cilja:

• Da smanji bolove izazvane kancerom i da ublaži posledice;

• Da poboljša kvalitet života pacijenata i njihovih porodica;

• Da primeni kvalitetnu negu sa racionalnim upravljanjem;

• Da omogući psihološku i emocionalnu potporu

 Zašto je bitna angažovanost porodice u palijativnu negu

Krajnja faza bolesti je prihvaćena od strane pacijenta i njegove porodice kao period za zbogovanje. Pored pružanja spokojne sredine za pacijenta, u ovom periodu se moraju obezbediti uslovi za održavanje svakodnevne rutine življenja porodice. Kada se porodica osigura da je pacijent dobro zbrinut, oni mogu ići na posao i brinuti se o ostalim članovima porodice. Zbog toga, nega u ovom perioduje važna ne samo za pacijenta, već i za celu porodicu.

Porodica treba da budei uključena u sve diskusije i mora biti informisana kako bi ispunjavala potrebe pacijenta. Lekar, pacijent i njegova porodica, rade zajedno kao tim u razrešavanju konfliktnih situacija.

Palijativna nega ima naročit značaj u suočavanju pacijenta sa realnom situacijom i njenom prihvatanju, pomaže da se omogući značajna komunikacija između pacijenta, njegove porodice i ostalog medicinskog osoblja. U ovom periodu je važno da ceo tim koji je odgovoran za pacijenta donosi odluke i pravi intervencije kroz zajednički dogovor.


SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language