Dijagnoza

  Specijalits nuklearne medicine

  D-r Liljana Muratovska 

  Specijalist nuklearne medicine

  D-r Biljana Crcareva  

  Radiolog

  D-r Duško Mihajloski 

  Radiolog

  D-r Maja Stojčevska Čapova 

  Radiolog  

  Prof. D-r Zoran Trajkovski 

  Radiolog

  D-r Senčo Netkov

  Specijalista za patologiju

  D-r Đengis Jašar 

  Specijalista za patologiju

  D-r Katerina Kubelka – Sabit

  Specijalista za patologiju

  D-r Vanja Filipovski 

  Gastroenterohepatolog

  Prof. D-r Vasko Vasilevski 

  Gastroenterohepatolog

  D-r Dimitar Trajkov  

  Pulmolog

  D-r Oliver Jovkovski

  Pulmolog

  D-r Kamelija Bušljetić 

  Nefrolog

  D-r Ljupco Stojkovski 

  Dermatovenerolog

  D-r Vesna Pljakoska

  Dermatovenerolog

  D-r Andrej Petrov 

Onkologija i radioterapija

  Onkolog – radioterapeut

  D-r Deva Petrova 

  Onkolog – radioterapeut

  D-r Slavica Kraleva 

  Specijalista za medicinsku nuklearnu fiziku

  Sonja Petkovska 

  Medical physicist

  Jasin Adžarbaš  

Hirurgija

Urolog

 d-r Daniel Petrovski 

 

 Abdominalen hirurg

 D-r Toni Josifovski 

 Abdominalen hirurg

 D-r Vladimir Avramovski 

 Abdominalen hirurg

 D-r Alen Jovcevski 

 Torakalen Hirurg

 D-r Mitko Karađozov 

 Torakalen Hirurg

 D-r Dragan Smilevski 

 Traumatolog

 Prof. D-r Jordan Savevski

 Traumatolog

 D-r Mihajlo Ivanovski 

 Traumatolog

 D-r Neda Trajkovska 

 Ortoped

 D-r Dragan Hristov 

 Ortoped

 D-r Maja Kaličanin – Markovska 

 Neurohirurg  

 Prof. D-r Kiril Lozance 

 Neurohirurg

 Prof. D-r Jovica Ugrinovski 

 Neurohirurg

  D-r Lulzim Agai

 ORL

 D-r Aleksandar Lazarevski 

 ORL

 D-r Vladimir Jekić 

 

 Ginekolog akušer

 D-r Gordana Petrovska 

 Ginekolog akušer

 D-r Sci. Med. Nikola Badžakov

 Ginekolog akušer

 D-r Slobodan Drakulevski 

 Ginekolog akušer

 D-r Jovan Kostadinov 

 Ginekolog akušer

 D-r Boban Sardžovski

 Ginekolog akušer

 D-r Nikola Pančevski 

 Ginekolog akušer

 D-r Zlatko Palčevski 

 Ginekolog akušer

 D-r Miroslav Temelkovski

 Ginekolog akušer

 D-r Snežana Adamoska – Klisaroska 

 Ginekolog akušer

 D-r Klementina Kuzeska 

 Ginekolog akušer

 D-r Elizabeta Matevska-Atanasovska 

 Ginekolog akušer

 D-r Snežana Timčeva – Cvetkovska 

 Ginekolog akušer

 D-r Pavle Dimčev  

 Ginekolog akušer

 D-r Aleksandar Bojadžiev 

 Ginekolog akušer

 D-r Jordanco Ivanov 

 Ginekolog akušer

 D-r Irena Šuplinovska Jordanovska

Psihološki tretman

  Psihijatar

  D-r Vladimir Ortakov 

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language