Дијагноза

  Специјалист по нуклеарна медицина

  д-р Лилјана Муратовска 

 Специјалист по нуклеарна медицина

  Д-р Билјана Црцарева  

  Радиолог

  д-р Душко Михајлоски 

  Радиолог

  д-р Маја Стојчевска Чапова 

  Радиолог  

  Проф. д-р Зоран Трајковски 

  Радиолог

  д-р  Нетков Сенчо

  Хистопатолог

  д-р Џенгис Јашар 

  Хистопатолог

  д-р Катерина Кубелка Сабит 

  Хистопатолог

  д-р Вања Филиповски 

  Гастроентерохепатолог

  Проф. д-р Васко Василевски 

  Гастроентерохепатолог

  д-р Димитар Трајков  

  Пулмолог

  д-р Оливер Јовковски 

  Пулмолог

  д-р Камелија Бушљетиќ 

  Нефролог

  д-р Љупчо Стојковски 

  Дерматовенеролог

  д-р Весна Пљакоска

  Дерматовенеролог

  д-р Андреј Петров 

Онкологија и радиотерапија

  Онколог радиотерапевт

  д-р Дева Петрова 

  Онколог радиотерапевт

  д-р Кралева Славица 

  Медицински физичар

  Соња Петковска 

  Физичар

  Јасин Аџарбаш 

Хирургија

Уролог

 д-р Даниел Петровски 

 Абдоминален хирург

 д-р Тони Јосифовски 

 Абдоминален хирург

 д-р Владимир Аврамовски 

 Абдоминален хирург

 д-р Ален Јовчевски 

 Торакален хирург

 д-р Митко Караѓозов 

 Торакален хирург

 д-р Драган Смилевски 

 Трауматолог

 Проф. д-р Јордан Савески

 Трауматолог

 д-р Михајло Ивановски 

 Трауматолог

 д-р Неда Трајковска 

 Ортопед

 д-р Драган  Христов 

 Ортопед

 д-р Маја Каличанин 

 Неврохирург  

 Проф. д-р Кирил Лозанче 

 Неврохирург

 Проф. д-р Јовица Угриновски 

 Неврохирург

 Д-р Љуљзим Агаи

 ОРЛ

 д-р Александар Лазаревски 

 ОРЛ

 д-р Владимир Јекиќ 

 

 Гинеколог акушер

 д-р Гордана Петровска 

 Гинеколог акушер

 Доц.д-рНикола Баџаков

 Гинеколог акушер

 д-р Слободан Дракулевски 

 Гинеколог акушер

 д-р Јован Костадинов 

 Гинеколог акушер

 д-р Бобан Сарџовски

 Гинеколог акушер

 д-р Никола Панчевски 

 Гинеколог акушер

 д-р Златко Палчевски 

 Гинеколог акушер

 д-р Мирослав Темелковски 

 Гинеколог акушер

 д-р Снежана Адамоска Клисароска 

 Гинеколог акушер

 д-р Клементина Кузеска 

 Гинеколог акушер

 д-р Елизабета Матевска Атанасовска 

 Гинеколог акушер

 д-р Снежана Тимчева Цветковска 

 Гинеколог акушер

 д-р Павле Димчев  

 Гинеколог акушер

 д-р Александар Бојаџиев 

 Гинеколог акушер

 д-р Јорданчо Иванов 

 Гинеколог акушер

 д-р Ирена Шуплиновска Јордановска

Психолошки третман

  Невропсихијатар

  Д-р Владимир Ортаков 

НОВОСТИ И НАСТАНИ

Д-р Душко Михајлоски: Магнетната резонанца 3 Tesla ќе донесе нова ера во дијагностиката

Инвестирањето во најсовремениот апарат за магнетна резонанца 3 Tesla е уште една потврда за определбата на „Аџибадем Систина“ да биде лидер во… Read More

MRI 3 Tesla - Нова ера во дијагностиката

MRI 3 Tesla претставува најсовремен апарат за магнетна резонанца, кој за првпат во…

Радиохирургија на револуционерниот TRILOGY единствено во „Аџибадем Систина“

Радиохирургијата е тип на зрачна терапија со која се третираат тумори, најчесто во…

СВЕДОШТВА

Човечноста е заштитен знак за „Аџибадем Систина“

Извор: Hello Magazin Сите ја обожаваат, ѝ се восхитуваат и ја сакаат. Но, кога лично ќе ја запознаете веднаш сфаќате и зошто. Едноставно ве маѓепсува… Read More

Language