Preventivni pregledi

Milioni pacijenata u svetu pobeđuju kancer. Kancer se može pobediti, ali jenajvažnije otkriti ga na vreme.

Brinite se o vašem zdravlju. Veliki deo ovih bolesti ne pokazuju znake u ranom stadijumu. Preventivni pregledi su prvi korak u ranom dijagnosticiranju malignihoboljenja. Najčešće, karcinomi se mogu otkriti rutinskim zdravstvenim kontrolama.

Karcinom na dojci

Karcinom na dojci se može lako dijagnosticirati ukoliko redovno radite eho i mamografiju na njoj. Svaka žena na uzrasti iznad 40 godina, jednom u dve godine treba da uradi mamografiju , dok se ovaj skrining na uzrastu od 50 godina treba upražnjavati kod svake žene, jednom godišnje. Kod mlađih, iznad 20 godina, preporučuju se redovni eho pregledi dojke.

Karcinom na grliću materice

Karcinom na grliću materice se može dijagnostikovati PAP testom. Cilj preventivnih ginekoloških pregleda je otkrivanje promena na grliću materice pre nego se maligna bolest razvije. Što ranije se dijagnosticira, šanse za izlečenje su veće. U početnom stadijumu bolest najčešće nema nikakvih simptoma. Preporučuje se da svaka žena jednom godišnje uradi ginekološki pregled koji uključuje eho i PAP test.

Karcinom na prostati

Veoma je važno da poštujete savete lekara i da u zavisnosti od vaše uzrasti pravite redovne skrinig testove. Jedan od najvažnijih preventivnih pregleda koji treba da se uradi kod svakog muškarca, je pregled prostate. Karcinom na prostati se javlja kod muškaraca iznad 50 godina. Skrining prostate uključuje određivanje PSA tumor markera, rektalni pregled i eho, jedanput godišnje.

Karcinom debelog creva

Skrining za karcinom debelog creva je veoma važan za muškarce i žene iznad 50 godina. Ovaj skrinig uključuje test za fekalno krvarenje i kolonoskopiju.

SVEDOČANSTVA

Ljudskost je zaštitni znak „Adžibadem Sistine“

izvor: Hello Magazin Svi je obožavaju, dive joj se i vole je. Ali tek kad je lično upoznate shvatite zašto. Jednostavno vas začara svojom posebnom… Read More

NOVOSTI & DOGAĐAJI

Magnetna rezonanca 3 tesla donosi novu eru u dijagnostici, Dr. Dusko Mihajloski

Investicija u najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu 3 tesla je još jedna potvrda opredeljenja „Adžibadem Sistine“ da bude lider u regionu. Od… Read More

MRI 3 Tesla - NOVA ERA U DIJAGNOSTICI

MRI 3 Tesla predstavlja najsavremeniji aparat za magnetnu rezonancu, koji je za prvi put…

Radiohirurgija na revolucionarnom TRILOGY jedino u „Adžibadem Sistini“

Radiohirurgija je vrsta zračne terapije pomoću koje se tretiraju tumori, najčešće u…

ONLINE PRINTS

Click to view publications

Language